Sejarah dan Perkembangan Kota Madinah

Perkembangan sejarah dan peradaban kota Madinah melalui beberapa tahapan. Untuk mengetahui perkembangannya, mesti ditelusuri dari beberapa periode sebelumnya. Disamping itu juga harus mengetahui seberapa tinggi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pada masing-masing periode. Sejarah dan perkembangan kota Madinah telah dimulai jauh sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota yang dulunya dikenal dengan nama Yatsrib.Watch movie online The Transporter Refueled (2015)

Kedudukan Kota Madinah

Kota Madinah adalah kota yang dikenal dengan sebutan Madinah Munawwarah, yang artinya kota yang bersinar. Jarak antara Madinah ke Makkah kira-kira 400 km. Madinah terletak di tengah-tengah tanah yang subur. Di sebelah barat laut terdapat pemandangan Bukit Sila’, dan di selatan, ada Jabal ‘Eir dan Wādi ‘‘Aqīq. Jabal Uhud, Jabal Tsur dan Wādi Qanaf menjadi satu kawasan pada bagian utara. Sedangkan di timur terdapat satu kawasan Harrah atau disebut kawasan tanah hitam (Waqīm Asy Syarqiyyah) dan Harrah Wabrah Al- Gharbiyyah terletak di sebelah barat

kota Madinah. Tanah Harām Madinah memiliki panjang 16 km. Pengukuran ini dimulai dari Jabal Tsur ke Masjid Nabawi kira-kira 8 km dan dari Jabal ‘Eir ke Masjid Nabawi berjarak 8 km pula. Jadi panjang kota Madinah dari utara ke selatan diperkirakan 16 km. Dalam hadits yang diriwayatkanoleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda,

المدينة حرم ما بين عير الي ثور

Tanah Harām Madinah itu di antara Bukit ‘Eir dan Bukit Thurle viagra en ligne.”

Hadits tersebut menjelaskan panjang kota Madinah. Sementara lebar kota Madinah

dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu “Di antara dua tanah hitam (Kota Madinah)

(sumber: ensiklopedia peradaban islam-Tazkia Publishing)

Giveaway iPhone 7 Plus